!!! Támogassa a Térszínházat adója 1%-ával !!!
A kedvezményezett neve: TÉRSZÍNHÁZ EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 19637396-2-42
részletek
 • 50 éves a Térszínház
  50 éves a Térszínház

  1969 - 2019

 • Szophoklész: Antigoné

  Szophoklész: Antigoné (Tragédia) - "Kreón: Holtan se méltó szeretetre gyűlölőnk. Antigoné: Az én vezérem szeretet, nem gyűlölet. Kreón: Vezéreljen az Alvilágba: ott szeress!"

 • Moliére: Tartuffe

  Az érzések kuszasága és a szeretetnek álcázott önzés a társas színlelés förtelmes színterévé teszi Orgon otthonát. Ezt használja ki Tartuffe, az álszent. A szétzüllött család esélyteken a profi szélhámossal szemben.

 • Weöres Sándor: A holdbeli csónakos

  Vitéz László a kiszolgált katona és felesége, Markotányos Rózsi történelmünk viharait idézve a mítikus őshazába vezetik a nézőt, hogy az ifjúság nagy kalandjáról, a szerelmesek bujdosásáról, hányattatásáról és egymásra találásáról meséljenek.

 • Bornemisza Péter: Magyar Elektra

  „Bornemisza Péter az ő víg kedvében…” A víg nem csupán azt jelenti, hogy mulatságos, jókedvű, derűs, hanem azt is, hogy vigasztaló. A vigasztalást a reformáció kezdetének ötszázadik évében a hitünket szolgáló reformátoroktól kapjuk. Ezért tűztük műsorra a Magyar Elektrát.

Közhasznúsági jelentés

A Térszínház Egyesület 2011 évben végzett tevékenységéről

 

 

A közhasznúsági fokozatba sorolás bírósági végzésének száma: Fővárosi Bíróság

                                                                                                             14. PK. 63.528/6

                                                                                                             2001. március 14.

 

 

A Térszínház Egyesület Adószáma: 19637396-2-42

A Térszínház Egyesület bankszámlaszáma: 11991092-06325198-10000001

A Térszínház Egyesület kizárólag az alapszabályában rögzített alaptevékenységet végzi.

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

 

 

Számviteli beszámoló (adatok ezer Ft-ban)

 

 

A.     Bevételek

1.      Közhasznú célú működésre kapott támogatás

          - Szja 1%:                             152                                      

          

 

2.      Pályázati úton elnyert támogatások:

         - OKM                                     200                                                              

         - N.C.A :                               1400                                                                         

         - NKA                                   2560                                                                                                 

         - Szakszervezet:                   900

                                                             

                        

3.      Közhasznú tevékenységből származó bevételek:

         - Előadásdíjak:                     4911                                               

4.    Tagdíjak:                                   19                                                                            

5.        Egyéb bevételek:

          - Banki kamat bevétel:            1                                                 

          - Áfa :                                  1228                                                                            

  

         Adományok                             50

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

B.     Ráfordítások:

1.          Ráfordításként érvényesíthető kiadások:

                                      -  Szem.jell.ráfordítás:                               3758                          

                                      -  Egyéb term. és kez. Ktg. :                     5410                   

 

 

2.          Ráfordítást jelentő elszámolások:

            -  Értékcsökkenési leírás:                           208                                

 

3.          Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások: 

             - Beruházási kiadások:                                 0                                             

             - Levonható  ÁFA:                                       647                                                  

 

 

 

Az Egyesület közhasznú tevékenységét a támogatások csökkenése mellett végezte a 2011. évben

 

                                               2010. évi támogatás:             6311

                                               2011. évi támogatás:             5060      

 

 

 

Beszámoló a Térszínház Egyesület 2011. évi közhasznú tevékenységről

 

  

A Térszínház Egyesülete, mint országos hatókörű közhasznú civil szervezet önálló jogi személyként l99o-től dolgozik, 2001 - től mint közhasznú civil szervezet 2011-ben is folytatta azt az intenzív munkát, amit az egyesületünk alapító okiratában célul kitűztünk, annak ellenére, hogy a minisztérium 2011. évi működési pályázatán újra kinulláztak bennünket. Az alapító okiratunkban meghatározott céljaink minőségében nem, csupán mennyiségében változtak az előző évekhez képest, a megnehezült anyagi helyzetünk miatt.

 

 A művészet és a művészetpedagógia egymást előhívó művelése, a népszínházi formák és a magyar nyelv egységének korszerű megalkotása, a humán képzés és a társaság teremtő alkalmak egysége, a befogadó színházi és a beavató színházi tevékenység együttes lehetőségei  mind alkotó műhelyünkben és csöpp színházunkban, mind országos hatókörű, 9 megyében és 3 régióban  megvalósuló módszertani munkánkban az elmúlt évben  fokozott jelentőségű lett, mert a megromlott gazdasági helyzet  a humán szférát is oly mértékben  sújtotta, hogy a közművelődésben évtizedek alatt felhalmozódott értékek kerültek alapvetően veszélybe. Iskolák, könyvtárak, énekkarok, színjátszó körök, művelődési házak szűntek meg, vagy kerültek végveszélybe és ezért munkánkban az értékmentés és érték közvetítés felértékelődött.

 

 

                                                                          2

 

 

 

A rendhagyó órák, a cselekvő elemzések, illetve a szakmai találkozók, képzések, konferenciák és a képzők képzései 38 alkalommal, a színházi előadásainkhoz kapcsolódó viták, beszélgetések és beavató színházi alkalmak pedig 66 esetben adtak módot működésünkben terveink megvalósítására. Ehhez kapcsolódik az a 6 befogadott előadás, amely alapvető működési gondokkal küszködő színjátszók számára volt segítség.

                                                                          

Mindösszesen az év 162 eseményéből 104 alkalmat szántunk módszertani és pedagógiai munkánkra. A többi esetben színházi előadásainkhoz nem kapcsolódott módszertani munka, de azok is felmutatták művészi szemléletünket és alkotó műhelyünk eredményeit. 

 

A Térszínház Egyesület 2011-ben végzett tevékenysége szerves folytatása volt a tárgy év megkezdett és folyamatban lévő munkáinak illetve az elmúlt években végzett művészeti és művészetpedagógiai szervező és koordináló, valamint lebonyolító munkálatoknak, amelyek nélkül az az egyesületi célkitűzésünk, hogy a ”népszínházi formák terjesztése, demonstrálása és az alkotó dramatikus műhely eredményeink tovább adása” nem teljesülhetne.  A minisztérium által 2011. évi működési pályázaton újra, immáron második évben is kisemmizték egyesületünket, nem találván a Térszínház munkáját eléggé „innovatívnak”. Ezen ködös és igen szubjektívan értelmezhető szempont szerint döntöttek a szakértők, de írásos indoklást nem adtak, pusztán az eredményt közölték. Sajnos a kisszínházak viszonylatában még mindig érvényesül az ízlésdiktatúra, különösen most, hogy megcsappant pénz. Tarol a német ízlést követő szupernaturalizmus, Adorno filozófiája vulgáris értelmezőinek a szolgai másolása, és a Térszínház klasszikus értékekre épülő, közel húsz drámából álló repertoárját konzervatívnak bélyegzik. Szophoklész Babits és Mészöly fordításában, Moliére Vas István magyarításában, Bornemisza, Weöres, Páskándi, Hervay számukra nem eléggé modern, csak hogy néhány szerzőt említsek műsoron lévő darabjaink kapcsán. Az anyanyelv ápolása nem lehet szerintük ma egy kis színház legfontosabb célkitűzése, hiába a kiterjedt intézményi kapcsolataink, az évi 120-150 előadás, és több mint félszáz módszertani rendezvény, a hűséges törzsközönségünk. A Térszínház 42 éves működése volna veszélyben, ha az NCA és az NKA pályázata valamicskét nem enyhítene sanyarú helyzetünkön.  A nyár jelentős része a minisztérium, az országgyűlés kulturális bizottsága,  és a színházi szövetség képviselőivel való kapcsolatteremtés jegyében zajlott. Jellemző válasz, „mi is azon vagyunk, hogy ezen a helyzeten úrrá legyünk, és az ízlésterror ne szoríthassa ki a nemzeti fogantatású kisszínházakat, ne adjátok fel!”  Nem adtuk fel, bízunk a változásban!

 

Óbudán kívül Budapesten és vidéken erősítettük kapcsolatainkat, többek között Bács-Kiskun, Békés, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyében. Kapcsolatunk bővült a Cserkész szövetséggel és a VII. kerület Kulturális Bizottságával. Több mint 9ooo fő részesült közvetlenül szolgáltatásunkban.

 

 

 

 

                                                                           3

 

 

A tárgyidőszak gyermekeknek szánt rendezvényei során a Csepűkóc Tiriri animációs játék Novajban és Balatonvilágosi előadása,  a Mirkó királyfi Komáromban, az Örökségünk a Szent Korona, a Rege a csodaszarvasról színjáték és meserögtönzés a monostorapáti cserkésztáborban, a Mesék és legendák  képmutogató játék Budapesten a Markusovszky játszótéren, és a József Attila lakótelepen valamint a Lenhossék utcában a játszótéren a

Ferencvárosi Művelődési Ház. rendezvény sorozatában, továbbá Gödöllőn, a Bakarasz király Ócsán, a sportpályán került közönség elé, és mintegy 35oo fő látta. A felnőtt közönségnek szánt darabjaink közül Csokonai komédiája, a Karnyóné Lakitelken a Széna- szalma Fesztiválon, Plautus vígjátéka a Bögre Szombathelyt, a Savária Karneválon, Nyíregyházán, a Vidor Fesztiválon, az Ókori mesék Aquincumban a Nimfaünnepen, Moliére Tartuffe, Hervay Gizella Levél a föld alól, Szophoklész Antigoné című darabok pedig a Zichy-kastélyban, telephelyünkön a Térszínházban került színre, mintegy 2500 fő néző előtt. Megindult a KISTÁLTOS színisuli szervezése a tanév kezdetén, első sorban Óbudán.

 

Előkészítettük a VII. kerülettel kötendő együttműködési szerződést, hiszen az egyesület székhelye a kerületben van és több tagunk a kerület lakója. Részletes program ajánlatunk az általános iskolai anyanyelvi nevelést és a nyugdíjasok és a nagycsaládok színházi igényeit veszi alapul. Rövidesen a testületi ülés dönt. Hasonló szerződést készítettünk elő a III. kerületben. Az NKA iskolaszínházi pályázatán vissza nem térítendő támogatásért pályáztunk és nyertünk, a szerződés előkészítése és 12 budapesti középiskolával indult meg a rendhagyó órák és cselekvő elemzések valamint beavató színházi alkalmak előkészítése. Az Óbuda gimnázium színjátszó körének Bánk bán előadása a Térszínház művészeinek szakmai támogatásával készült. (Cselekvő elemzéssel)    A szabad téri játékok fellépéseinek nézőit csupán megbecsülni tudjuk, Ócsán, a sportpályán, vagy Lakitelek Tőserdőn a rendezők becslésére vagyunk utalva.

Az önkormányzati és a civil szervezetekkel való kapcsolatainkban sikerült megtartani az eddigieket, és bővült a cserkészekkel és a VII. ker. önkormányzatával. Június 24 - én volt Plautus Bögre című komédiájának a bemutatója Kovács J. István rendezésében. Ez alkalomból sikerült a Kobuci-kert vendéglátó ipari működtetőivel megegyezni és feltehetően a siker nyomán kapcsolatunk gyümölcsöző lesz.  

Az Óbuda és Főnix kábel televízióval továbbra is alkotó a kapcsolatunk, és adásaik valamint a pedagógusokkal való rendszeres szakmai találkozásaink következtében lényegesen többen férnek hozzá munkánk eredményeihez, mintha csak az abból közvetlenül részesülőket vennénk figyelemben.

 

Közhasznú céljaink megvalósításában megbízási szerződéssel foglalkoztatott művészek száma átlagosan 25 fő.

Bevételünk növelése érdekében mindent megteszünk, a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásával is sokkal szélesebb réteget próbálunk elérni, mert sajnos nagyon nehéz fenntartani és működtetni az egyesületet.

 

          Értékpapír záró állománya 2011 dec. 31-én, névértéken:   0  EFt

 

 

 

                                                                        4

 

 

 

 

 

I. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás  a 2011 évre :

 

 

 

Megnevezés                                 Előző évi                  Tárgyévi                      Változás              

                                                    Összeg Eft                összeg  Eft.                  %            Eft.

 

 

 Saját tőke                                         952                         1944                      104,20        992                                       

      

Induló tőke                                          10                            10                                -         -                                          

 

Tőkeváltozás                                    5487                          942                        -82,84     -4545                                 

  

- Tőkeváltozás Növekedésére ható tényezők:

 

  eszközök változása                       2897                         2453                      -15,33       -444                                      

- eredmény változása                     -4545                           992                                       5937                               

- kötelezettségek változása             1160                          635                      - 45,26       -525                                    

- tartalék változása                            785                         -126                                         911               

 

   

Tárgyévi eredmény                           

 

-         Tárgyévi eredmény Csökkenésére ható tényezők:

 

Pénzügyi eredmény               -4346                           1200                                        5546                  

+ Nem pénzben realizált er.    -199                            -208                      4,52                 9        

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     5

 

 

 

 

 

II. Kimutatás a kapott támogatásokról

   Támogató                                   Támogatott                     Támogatás összege        Változás                

Megnevezése                                      cél                            előző évi        tárgyévi       %       Eft.

 

 

1.Központi ktg.vetési szerv          működés                        500                  200      60,00   -300                            

2. Elkülön. állami pénzalap :

       

     NCA:                                    Civil szerv.műk.               1971               1400   - 28,97     -571                           

     NKA:                                    Darab megvalósítása      2340               2560   109,40      220                                                                 

3. SziDOSz Szakszervezet        Darab megvalósítás       1500                 900    -40.00     -600           

  

 

 

III. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke és összege.

 

 

      A Térszínház Egyesület a 2011. évben a vezető tisztségviselőknek  a tisztségviselői jogviszony alapján nem fizetett tiszteletdíjat, és nem nyújtott juttatásokat.

 

 

 

IV.  Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

 

      2011-ben és az azt megelőző években célszerinti juttatások nem voltak.

 

 

 

Budapest, 2012. május 25.

 

 

 

 

 

                                                                  Bucz Hunor

                                                    a Térszínház Egyesület elnöke

                                  

                                         6

 

                                                                                                       *

 

Közhasznúsági jelentés

A Térszínház Egyesület 2010 évben végzett tevékenységéről

 

 

A közhasznúsági fokozatba sorolás bírósági végzésének száma: Fővárosi Bíróság

                                                                                                             14. PK. 63.528/6

                                                                                                             2001. március 14.

 

 

A Térszínház Egyesület Adószáma: 19637396-2-42

A Térszínház Egyesület bankszámlaszáma: 11991092-06325198-10000001

A Térszínház Egyesület kizárólag az alapszabályában rögzített alaptevékenységet végzi.

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

 

 

Számviteli beszámoló (adatok ezer Ft-ban)

 

 

A.     Bevételek

1.      Közhasznú célú működésre kapott támogatás

          - Szja 1%:                                                         208

       

 

2.      Pályázati úton elnyert támogatások:

         - OKM                                                               500                                                           

         - N.C.A :                                                          1971                                                                     

         - NKA                                                              2340                                                                                                

         - Szakszervezet:                                              1500

                                                            

                        

3.      Közhasznú tevékenységből származó bevételek:

         - Előadásdíjak:                                              5592                                         

4.    Tagdíjak:                                                             19                                                                       

5.        Egyéb bevételek:

          - Banki kamat bevétel:                                      1                           

          - Áthárított tel. ktg. bev.:                                29                     

          - Áfa :                                                            1405                                                                            

  

           Adományok                                                    139

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

B.     Ráfordítások:

1.          Ráfordításként érvényesíthető kiadások:

                                      -  Szem.jell.ráfordítás:                               9952                       

                                      -  Egyéb term. és kez. Ktg. :                      7055                  

 

 

2.          Ráfordítást jelentő elszámolások:

            -  Értékcsökkenési leírás:                            199                            

 

3.          Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások: 

             - Beruházási kiadások:                                   0                                          

             - Levonható  ÁFA:                                      854                                                  

 

 

 

Az Egyesület közhasznú tevékenységét több mint  50 %-os támogatás csökkenés mellett végezte 2010 évben.

 

        2009 évi támogatás:              15129   

      2010 évi támogatás:             6311   

 

 

Beszámoló a Térszínház Egyesület 2010. évi közhasznú tevékenységről

 

A Térszínház 41 éves működése során sok nehézséggel kellett megküzdenünk, de a 2010. év vetekszik a legnehezebb időkkel. A 2010. évi működési pályázaton ugyanis együttesünket minden különösebb indoklás nélkül kinullázták, annak dacára, hogy saját helyünk, alkotó műhelyként működő társulatunk, önálló műsorpolitikánk, kimunkált háttérapparátusunk, 9o százalékos látogatottságunk van. Váratlan és lesújtó volt ez, hiszen meglehetős média-érdeklődéssel kísért bemutatóink, több évtizedes folyamatos műhelymunkánk, színészi képesítéssel rendelkező tagjaink, törzsközönségünk leértékelésére semmilyen ésszerű okot nem találtunk.

A fent említett időszak legjelentősebb szakmai érdeme, hogy a Térszínház ennek ellenére nem adta fel folyamatos munkáját. Működési pályázati támogatás nélkül, meglehetős áldozatokkal és társadalmi segítséggel a 14 hónap alatt is folytattuk eddigi színházi tevékenységünket.

1.Műsorpolitikánk

Az élőző évek műsorpolitikájának alapvető szerkezetét megtartottuk rendkívül nehéz anyagi helyzetünk ellenére. Persze a 2010. évi pályázat terveit át kellett alakítani. Lemondtunk Remenyik Zsigmond darabjának bemutatójáról és helyette 2010. őszére egy anyagiak tekintetében jóval kisebb terhet jelentő, a színészegyeztetés szempontjából egyszerűbb darabot, a Karácsonyi Misztériumot választottuk, annál is inkább. mert már évtizedek óta foglalkoztunk a témával, három változat is elkészült műhelymunkánk során, és  most a legújabb bemutatója a tüskevári vendégjátékra készülődve, Advent idején, igen megerősítette hitünket munkánk folytatásában.

                                                                          2

 

Széles repertoárunk a közönségünk igényeit műveli, a gyerekektől az iskoláskorúakon át a felnőtt korig. Célzottan a tananyaghoz kapcsolódva, esetleg külön kérésre beavató színházi előadásokat, műhelybeszélgetéseket, cselekvő elemzéseket és rendhagyó órákat is tartunk. Csökkentett mértékben, de mindezt folytattuk, ugyanakkor nem mondtunk le a műhelymunkáról, az alkotó dramaturgiai működésről sem.

Bemutatók:
2010. április 27-én Áldott szép Pünkösd címmel zenés verses performance került bemutatásra. Közreműködött Jaskó István költő verseivel és Kiss Gy. László Liszt-díjas klarinét- és tárogató művész, a Fesztiválzenekar szólamvezető szólóművésze barátaival. A közönség Perger László szobrászművész animációja eredményeként kövekből, kavicsokból és agyagból szobrokat készített. Műfaji jellegzetessége miatt, a közönség spontán szereplése következtében egyszeri alkalom volt.

2010. május 14-én mutattuk be Phaedrus-mesék című műhelyalkotásunkat. Előzményként Aiszóposz-Heltai állatmeséiből készült előadásunkat említhetem, ami a műsoron tartott darabjaink egyike. A maszkos és animációban gazdag játék rendezője Kovács J. István volt, aki színészként is részt vesz az előadásban. A hat dramolettből álló játék zárt térben és szabadban egyaránt játszható. Alapvető erkölcsi kérdések megtárgyalására nyújt alkalmat, ezért nevelési célok megvalósítására is szolgál a nyolcszereplős előadás. Az említett időszakban 8 előadás volt belőle.

2010. május 27-én: Először és utoljára címmel Pilinszky János költészetének szántunk egy estét. Kárpáti Sándor vendégművész és a Térszínház tiszteletadását Horváth Bálint zongoraművész és zeneszerző Bach, Liszt, Schubert zongorajátéka tette felejthetetlenné, és ezt követte a performance, amelynek során a közönség elmondta, felolvasta kedves verseit, amire Horváth Bálint rögtönzött zenét. A spontán történések miatt csak részben ismételhető meg.

2010. december 17-én került sorra a Karácsonyi Misztérium bemutatójára. Ezt a bemutatót a templomi misztériumjátékok tér-és időszemlélete szerint alkottuk a magyar betlehemes játékok, regölők, Mária-énekek és adventi népszokások tanulsága alapján. A sokszereplős alkotógárda /22 fő/ a betlehemi történetet jeleníti meg. Anyagi nehézségeink miatt csak négy előadást tartottunk belőle, de közadakozás eredményeként elvihettük a vörös iszap sújtotta Tüskevárra.

 Felújított és műsoron tartott darabjaink:

 A bemutatóinkon kívül 17 darabunk került színre a tárgyalt 14 hó során. Óbudán, a Zichy-kastély szárnyépületében működő kamaraszínházunkban ezekből 85 előadás volt összesen.  Gyermekeknek szánt darabokból Mirkó királyfi 2, Pinkó és a szegényember 9, Bakarasz király 2, összesen 13.

 A középiskolai tananyaghoz kapcsolódó volt az Antigoné 12, a Godot-ra várva 5 és a Tartuffe 11, összesen 28.

Verspódium: Levél a föld alól / Hervay Gizella / 6, Szállj költemény / József Attila / 3, összesen 9.                                                          3

A maradék 40 alkalom pedig a bemutatókon kívül a következő darabok voltak: Ionesco: A kopasz énekesnő, Mrozek: Vatzlav, Szophoklész: Oedipus király, Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné, Weöres: A holdbeli csónakos.

 Befogadott előadás 14 volt, és egy alkalmi fellépés.                                                                                        

A színházunkban tartott 100 előadás „egész estés”, és jó néhány után beavató beszélgetést tartottunk.

 Anyanyelvi és színházi nevelőmunkánkról:

 Változatlanul összekötöttük színházi munkánkat avval a sok éves gyakorlattal, hogy az iskolákkal való szorosabb kapcsolatunk révén rendhagyó órákat, cselekvő elemzéseket tartottunk. /37 alkalommal. /

 Műhelymunkánk

 A 14 hónapon át végig dolgoztunk egy kortárs szerző darabján. Szegedi - Szabó Béla, Zentáról áttelepült költő, drámaíró Grenadírmars című keserű komédiáján. Az író részt vett a műhelymunkában, és így készült el a  próbák során tovább alakítandó darab. A próbákat januárban kezdtük, hogy a májusra tervezett bemutató meglegyen. A balkáni háború kitörése idején játszódó cselekmény egy család történetében dezinformációs társadalmunk

 hálójában vergődő emberségünk esendőségét jeleníti meg.

      Mind a művészetpedagógiai munkánkat, mind a széles repertoárunkat nem tudnánk művelni műhelymunka nélkül. A formai szempontokból gazdag, hiszen a képmutogató játéktól az abszurdig, a performance-tól a klasszikus tragédiáig, a misztériumtól a verspódiumig játszunk darabokat. Más és más megoldások, más és más dramaturgiák, idő-és térszerkezet jellemzi színi megoldásainkat.  Az animáció, a maszk, a metaforikus tárgykezelés, az óriásbáb, a testapplikáció, stb. mind- mind folyamatos kísérletezést és műhelyezést igényel.

     Állandó társulatunk sokoldalú képzettségű munkatársakból áll. Több diplomás emberek. A tanári vagy mérnöki, esetleg jogászi vagy más „civil” diplomájuk mellett színész I. vagy színész II. képesítésűek.  Alkotótársaink között szobrász, festő, zeneszerző, iparművész végzettségű emberek. Nem csoda hát, ha elképedtünk a 2010. évi pályázatunk lenullázásán, de a társadalmi segítség, a közönségünk támogatása és a miniszteri keretből való részesedésünk átsegített bennünket, és folyamatos munkát végezhettünk. Hűek maradtunk eddigi céljainkhoz, mind mennyiségben, mind minőségben. Visszafordíthatatlan romlás nem következett be életünkben, ha önemésztő és áldozatokkal terhes időszakról is kellett beszámolnom. A közönség nem hagyott el bennünket, a médiavisszhang sem maradt el. 

 A 210 alkalom valamivel több, mint fele történt a Térszínház bázishelyén a III. ker. Zichy kastélyban, a többi pedig utaztatott formában. Kapcsolatunk Budapesten, Baranyában, Bács-Kiskunban, Borsod- Abaúj- Zemplén, Győr-Moson-Sopron megyében, Fejér megyében, Heves, Nógrád, Pest, Szabolcs- Szatmár- Bereg, Jász- Nagykun-Szolnok és Vas megyékben fesztiválok, találkozók és népünnepélyek szervezőivel is bővült az anyanyelvi nevelésben résztvevő pedagógusokon kívül.

Honlapunkat folyamatosan korszerűsítjük, mind szerkezetét, mind tematikáját és vizualitását illetően. A 155 esemény előkészítése, megtervezése és lebonyolítása az egyesület munkája volt, bekapcsolva jó néhány társadalmi munkást, hiszen a személyesség elengedhetetlen része tevékenységünknek. Ehhez kapcsolódik a sokrétű kapcsolattartás önkormányzati vezetőkkel, intézményeikkel és civil szervezetekkel. 

A tárgy évi tevékenységünk megfelelt a közhasznúsági céloknak, avval a megjegyzéssel, hogy nagy hangsúlyt kapott a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés, a kulturális tevékenység és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (pl. kistérségi kapcsolatainkban).

                                                                4

A repertoáron tartott 19 előadásból négy új előadás került színre. Közhasznú céljaink megvalósításában megbízási szerződéssel foglalkoztatott művészek száma átlagosan 25 fő.

 Bevételünk növelése érdekében mindent megteszünk, a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásával is sokkal szélesebb réteget próbálunk elérni, mert sajnos nagyon nehéz fenntartani és működtetni az egyesületet.

 

 

                      Értékpapír záró állománya 2010 dec. 31-én, Névértéken:    0 eFt

 

 

 

     

 

 

 

I. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás  2010 évre :

 

 

 

Megnevezés                                 Előző évi                  Tárgyévi                      Változás              

                                                    Összeg Eft                összeg  Eft.                  %            Eft.

 

 Saját tőke                                     5497                         952                        -82,68       -4545                       

      

Induló tőke                                       10                           10                            0                0                                

 

Tőkeváltozás                                3647                       5487                          50,45         1840                                   

  

- Tőkeváltozás Növekedésére ható tényezők:

 

  eszközök változása                    6331                       2897                          -54,24       -3434                                   

- eredmény változása                  1840                      -4545                                            6385                            

- kötelezettségek változása           490                       1160                            36,73         670     

- tartalék változása                     

 

   

Tárgyévi eredmény                           

 

-         Tárgyévi eredmény Csökkenésére ható tényezők:

 

Pénzügyi eredmény               2018                   -4346                                              6364                

 

+ Nem pénzben realizált er.       178                    -199                               11,80         -21  

       

                                                                                  5

 

II. Kimutatás a kapott támogatásokról

   Támogató                                   Támogatott              Támogatás összege        Változás                

Megnevezése                                      cél                       előző évi        tárgyévi       %       Eft.

 

 

1.Központi ktg.vetési szerv                                          12000             500        -95,83  -11500   

2. Elkülön. állami pénzalap :

       

     NCA:                                    Civil szerv.műk.           1229            1971        60,37        742                     

     NKA:                                    Darab megvalósítása   1100            2340      112,72      1240                                                                  

3. SziDOSz Szakszervezet        Darab megvalósítás      800            1500         87,5         700            

   

 

 

III. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke és összege.

 

 

      A Térszínház Egyesület a 2010. évben a vezető tisztségviselőknek  a tisztségviselői jogviszony alapján nem fizetett tiszteletdíjat, és nem nyújtott juttatásokat.

 

 

 

IV.  Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

 

      2010 és az azt megelőző években célszerinti juttatások nem voltak.

 

 

 

Budapest, 2011. május 25.

 

 

 

                                                                  Bucz Hunor

                                                    a Térszínház Egyesület elnöke

                                  

 

 

 

                                        6

 

                                                                                                  *

 

 

 

 

 

 

 

 

Térszínház Egyesület

1990. júl. 30. A Térszínház Egyesület bírósági bejegyzése. Az egyesület önálló életet kezd.

2001. március 14. A Fövárosi Bíróság a Térszínház Egyesületet közhasznú szervezetté nyilvánította.


Közhasznúsági jelentés
A Térszínház Egyesület 2009 évben végzett tevékenységéről

A közhasznúsági fokozatba sorolás bírósági végzésének száma: Fővárosi Bíróság
14. PK. 63.528/6
2001. március 14.

A Térszínház Egyesület Adószáma: 19637396-2-42
A Térszínház Egyesület bankszámlaszáma: 11991092-06325198-10000001
A Térszínház Egyesület kizárólag az alapszabályában rögzített alaptevékenységet végzi.
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Számviteli beszámoló (adatok ezer Ft-ban)


A. Bevételek
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
- Szja 1%: 301

2. Pályázati úton elnyert támogatások:
- OKM 12000
- N.C.A : 1229
NKA 1100
- Szakszervezet: 800

3. Közhasznú tevékenységből származó bevételek:
- Előadásdíjak: 6221
4. Tagdíjak: 19
5. Egyéb bevételek:
- Banki kamat bevétel: 2
- Áthárított tel. ktg. bev.: 107
- Áfa : 1384

1.


B. Ráfordítások:
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások:
- Szem.jell.ráfordítás: 11026
- Egyéb term. és kez. Ktg. : 8885

2. Ráfordítást jelentő elszámolások:
- Értékcsökkenési leírás: 178

3. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások:
- Beruházási kiadások: 0
- Levonható ÁFA: 1234

Az Egyesület közhasznú tevékenységét közel 31 %-os támogatás emelkedése mellett végezte 2009 évben.

2008 évi támogatás: 11545
2009 évi támogatás: 15129

Beszámoló a Térszínház Egyesület 2009. évi közhasznú tevékenységről

2009-ben mindazt a tevékenységet, amit az 1990. év 07. 10-i alakuló közgyűlésen elhatározott az egyesület - majd 2001-ben ezeket az egyesületi célokat újabb közgyűlési határozattal közhasznú minősítésre a bírósághoz benyújtottunk és a bíróság 2001. 03. 14-én elfogadta- folytatni tudta, mind minőségét, mind mennyiségét az előző évekhez képest megtartotta.
2009 őszén Betilthatatlan szívdobogás címmel szeptember végétől november közepéig, több mint másfél hónapon át tartó ünnepség sorozat keretében nyílt meg a Térszínház 40 éves évfordulóját bemutató kiállítás. A kiállítás végig követte a 4o év bemutatóit, a művészi és a pedagógiai munkánkat, alkotó módszereinket, az életképek betekintést adtak a társulati életünkről, és azokról is megemlékeztünk, akik már "odaát játszanak". A szokványos tablók helyett a nézőket aktivitásra késztető trükkök tették érdekessé a tárlatot.
A Térszínház Egyesület 2009-ben három bemutatót tartott, ezen felül 16 darabot játszottunk, ezekből 7-et gyermek, illetve ifjúsági közönségnek, és 12 felnőtteknek szólót. Az év során állandó helyünkön, Óbudán, a Térszínházban 98 alkalommal volt színházi előadásunk. (Ebben benne van a 15 befogadott előadás is.) Ezen fölül 46 esetben utaztatott előadást tartottunk. A bázishelyünkön tartott és utaztatott saját előadásainkon kívül a színjátszók és versmondók segítése és szakmai képzése, illetve a cselekvő drámaelemzések és tapasztalatcserék, bemutató órák illetve dramatikus játszóházak 98 alkalmat jelentettek. 2009-ben 210 alaklommal találkoztunk a közönséggel, és ebben nincs benne az előadásainkat követő teázás melletti beavató beszélgetés a látott műről és annak színreviteléről
2.
A három bemutató: a Faunok és nimfák című darabot tavasszal, a Pinkó és a szegényember című bukovinai székely mesét szeptemberben, a Hervay Gizella verseiből készült estünket pedig késő ősszel mutattuk be. A bemutatókat megelőző műhelymunkában mód nyílott arra, hogy budapesti, pest megyei, fejér megyei és Bács-kiskun megyei szervezetekkel kiépült kapcsolataink gazdagodjanak, mert a tiszasasi Pitypang Egyesület tagjai, a Szent István Gimnázium és a Petrik Szakközépiskola tanulói, részt vettek műhelymunkánkban.
Munkánk megújítását jelenti a pécsi Apolló körrel való szoros műhelykapcsolat. Ennek egyik látványos eredménye a 2009 tavaszán az a tapasztalatcsere és konferencia, ami a pécsiek két előadása, a Kárpáti Péter írásaiból készült Tótferi és Az igazság bajnoka köré szerveződött. Az év során összesen 144 előadást tartottunk, amiben 15 befogadott is szerepelt. Utaztatott előadás volt 46. Ezeken az előadásokon kívül 41 esetben csak szakmai képzést tartottunk, 29 esetben cselekvő elemzést, bemutató órát illetve dramatikus játszóházat. Mindösszesen 210 alkalommal volt mód arra, hogy a Térszínház Egyesület közönséggel találkozzon.
Szolgáltatásai jelentősen bővültek, korszerűsített honlapunk által. Tevékenységünk bővült a Pécsi Ifjúsági Színjátszó Társasággal és az Erkel Ferenc Ált. Iskola és Gimnázium tanulóival és a Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal.
A 210 alkalom valamivel több, mint fele történt a Térszínház bázishelyén a III. ker. Zichy kastélyban, a többi pedig utaztatott formában. Kapcsolatunk Budapesten, Baranyában, Bács-Kiskunban, Borsod- Abaúj- Zemplén, Győr-Moson-Sopron megyében, Fejér megyében, Heves, Nógrád, Pest, Szabolcs- Szatmár- Bereg, Jász- Nagykun-Szolnok és Vas megyékben fesztiválok, találkozók és népünnepélyek szervezőivel is bővült az anyanyelvi nevelésben résztvevő pedagógusokon kívül.
Honlapunkat folyamatosan korszerűsítjük, mind szerkezetét, mind tematikáját és vizualitását illetően. A 210 esemény előkészítése, megtervezése és lebonyolítása az egyesület munkája volt, bekapcsolva jó néhány társadalmi munkást, hiszen a személyesség elengedhetetlen része tevékenységünknek. Ehhez kapcsolódik a sokrétű kapcsolattartás önkormányzati vezetőkkel, intézményeikkel és civil szervezetekkel.
Külföldi vendégszereplésünk Erdélyben, Szovátán volt az Égig érő fesztivál keretében. Ott 18 fellépésünk volt. Adventban pedig Parajdon a sóbányában játszhattuk a Karácsonyi Misztériumot 3 000 néző számára. A társulat december 19-én délelőtt tizenegy órakor a Böjte Csaba atya vezette Dévai Szent Ferenc Alapítvány és Parajd város felkérésére a sóbánya kápolnájában mutatja be Karácsonyi Misztérium című játékát.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 12 millió Ft-tal, az NCA 1,7 millió Ft-tal, az NKA 1,1 millió Ft-tal és Színházi Dolgozók Szakszervezete 800.000.- Ft-tal támogatott bennünket, a Térszínház művészeti programjának és az ehhez kapcsolódó pedagógiai és módszertani munkának a szervezése és megvalósítása érdekében.
A tárgy évi tevékenységünk megfelelt a közhasznúsági céloknak, avval a megjegyzéssel, hogy nagy hangsúlyt kapott a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés, a kulturális tevékenység és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (pl. kistérségi kapcsolatainkban).
A repertoáron tartott 19 előadásból három új előadás került színre.
A művészi és műszaki munkaviszonyban foglalkoztatottak száma 5 fő. Közhasznú céljaink megvalósításában megbízási szerződéssel foglalkoztatott művészek száma átlagosan 25
3.
Ezáltal a bér és bérjellegű költségeink nem csökkenthetők. Fejlesztési célú beruházásunk nem volt 2009 évben.
Dologi kiadásaink jelentős részét közel 20%-át a jelmez és kelléktár pótlása- karbantartása valamint a színpadi díszletek teszi ki.
Bevételeink jelentős része 70%-a pályázati úton elnyert támogatásokból származik.
Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, rengeteget dolgozunk a pályázatok elkészítésével. Bevételünk növelése érdekében mindent megteszünk, a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásával is sokkal szélesebb réteget próbálunk elérni, mert sajnos nagyon nehéz fenntartani és működtetni az egyesületet.
Fő fedezetet a működési zavarok pótlására az Egyesület érték-papírállománya biztosítja.

Záró állománya 2009 dec. 31-én, Névértéken: 4984 eFtI. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2009 évre :

Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás
Összeg Eft összeg Eft. % Eft.

Saját tőke 3657 5497 50,31 1840

Induló tőke 10 10 0 0

Tőkeváltozás 4819 3647 -24,32 -1172

- Tőkeváltozás Növekedésére ható tényezők:

eszközök változása 5006 6331 26,47 1325
- eredmény változása -1172 1840 3012
- kötelezettségek változása 1022 490 52,05 -532
- tartalék változása


Tárgyévi eredmény -1172 1840 3012

- Tárgyévi eredmény Csökkenésére ható tényezők:

Pénzügyi eredmény -890 2018 2908
+ Nem pénzben realizált er. -282 - 178 36,88 104

4

II. Kimutatás a kapott támogatásokról

Támogató Támogatott Támogatás összege Változás
Megnevezése cél előző évi tárgyévi % Eft.

1.Központi ktg.vetési szerv Működési 9000 12000 33,33 3000

2. Elkülön. állami pénzalap :

NCA: Civil szerv.műk. 1000 1229 22,9 229
NKA: Darab megvalósítása 945 1100 16,40 155
3. SziDOSz Szakszervezet Darab megvalósítás 600 800 33,33 200

III. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke és összege.

A Térszínház Egyesület a 2009 évben a vezető tisztségviselőknek a tisztségviselői jogviszony alapján nem fizetett tiszteletdíjat, és nem nyújtott juttatásokat.

IV. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

2009 és az azt megelőző években célszerinti juttatások nem voltak.

Budapest, 2010. május 25.

Bucz Hunor
a Térszínház Egyesület elnöke

5.

 

 

 

 

 

  

Térszínház Egyesület

1990. júl. 30. A Térszínház Egyesület bírósági bejegyzése. Az egyesület önálló életet kezd.

2001. március 14. A Fövárosi Bíróság a Térszínház Egyesületet közhasznú szervezetté nyilvánította.

A Térszínház Egyesület 2003. és 2004. évi közhasznúsági jelentése 2005. 05. 31-ig olvasható volt az oldalon.

.